Vakantie- en studiedagen 2017-2018

Vakanties

 

Begin schooljaar

Maandag 4 september 2017

Herfstvakantie

Ma 23 oktober t/m vr 27 oktober 2017

Kerstvakantie

Ma 25 december 2017 t/m vr 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie

Vr 23 februari t/m ma 5 maart 2018

Pasen

Vr 30 maart t/m ma 2 april 2018

Meivakantie

Vr. 27 april t/m vr 11 mei 2018 

Koningsdag

vr 27 april 2018 (in meivakantie)

Hemelvaartsdag

Do 10 mei 2018 (in meivakantie)

2e Pinksterdag

Ma 21 mei 2018

Zomervakantie

Vr 20 juli t/m vr 31 augustus 2018

 

 

Overige vrije dagen

 

Studiemiddag 3x (v.a. 12.30 uur)

Di 31 okt 2017, ma 29 januari en do 28 juni

Studie/groepsplandagen (hele dag)

Vr. 8 sept. / ma. 5 mrt / 

Het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties is aan strenge regels gebonden. Een speciaal aanvraagformulier dient hiervoor ingevuld te worden. Dit formulier kunt u verkrijgen bij de groepsleid(st)er van uw kind of bij de directie/administratie.

Het betreft hierbij verlof voor maximaal 10 aaneengesloten schooldagen. Voor verlof dat langer duurt dient (via school) een aanvraag ingediend te worden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Hoorn.

Voor informatie over de exacte regels voor verlof kunt u een folder verkrijgen bij de schoolleiding.
U krijgt via de administratie van school altijd schriftelijk een reactie op uw aanvraag.

Ook voor kinderen die nog niet leerplichtig zijn (d.i. wanneer zij 5 jaar worden), stellen wij het op prijs als u een verlofaanvraagformulier invult.

Voor een bezoek aan de huisarts, tandarts, e.d. volstaat het als u de groepsleid(st)er van uw kind hierover tijdig inlicht. 

    Studiedag  hele dag                 

   vr

 02-09-2016

    Studiemiddag  vanaf 12.30

   ma

 10-10-2016

    Herfstvakantie*

  

 Vr 14-10 t/m ma 24-10-2016

    Kerstvakantie

 

 23-12-2016 t/m 06-01-2017

    Studiemiddag  vanaf 12.30

   di

 17-01-2017

    Voorjaarsvakantie

 

 Vr 17-02 t/m ma 27-02-2017

    Studiedag  hele dag

 

 Wo 05-04 2017

    Paasvakantie

 

 14-04 t/m 17-04-2017

    Meivakantie

 

 24-04 t/m 05-05-2017

    Studiemiddag  vanaf 12.30

  do

 18-05-2017

    Hemelvaartvakantie

 

 25 en 26 mei 2017

    2de Pinksterdag

  ma

 05-06-2017

    Zomervakantie

 

 21-07 t/m 01-09-2017


login